awmperry: (Default)
[personal profile] awmperry
För några dar sen beställde jag en namnbricka till min TGIO-cosplay från Skyltmax - de har ett erbjudande där bloggare får en gratis bricka. Efter lite missförstånd - de hade vissa kriterier som bloggen skulle uppfylla som inte nämndes på hemsidan - kom brickan fram idag.

Och den är fin.Finish är utmärkt, brickans tjocklek och tyngd är bra med gedigen känsla. Gravyren är utmärkt, med bra upplösning och detalj.

Dessutom har de ett mycket bra designverktyg på hemsidan, som gör det mycket smidigt att utforma brickan/skyltan, lägga till logga o s v.

Jag ska inte låtsas att beställningsprocessen var helt problemfri, men resultatet är väl värt det. När jag ska köpa brickor i framtiden är det ganska troligt att jag lär välja Skyltmax, och jag har inga problem med att rekommendera dem till andra.

Profile

awmperry: (Default)
awmperry

November 2013

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17 18192021 2223
24252627 282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios