Nov. 22nd, 2013

awmperry: (Default)
För några dar sen beställde jag en namnbricka till min TGIO-cosplay från Skyltmax - de har ett erbjudande där bloggare får en gratis bricka. Efter lite missförstånd - de hade vissa kriterier som bloggen skulle uppfylla som inte nämndes på hemsidan - kom brickan fram idag.

Och den är fin.

Läs mer )

Profile

awmperry: (Default)
awmperry

November 2013

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17 18192021 2223
24252627 282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 21st, 2017 08:48 am
Powered by Dreamwidth Studios